Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 30th, 2008


 

 

 

 

happy-ny1

 

Chúc các bạn 1 năm vui

 

Read Full Post »

ỡm ờ


  mua2

làm hoa …. …… cho người ta ….khoái

làm gái cho người ta ….. mơ
giả lơ cho người ta…. mơ’n
làm (bộ) giởn cho người ta …. vương

giả thương kích người ta …. vọc

khéo mời mọc kích người ta…..rờ

rên ưư oơ cho người ta …. sướng
giả sanh chướng cho người ta …. rên
đổi bên cho người ta ….. “phái”
lại tái cho người ta ….. ghiền
đi thiền cho người ta …. bấn

gây hấn cho người ta ….. thôi
kỳ khôi để cho thấy…. lạ

cạ cạ …… cho người ta….. thèm

mềm quá lâu vội kêu….“em đợi”

vừa tới thì bảo hết muốn …. thương

cô nường đâm sinh ra….chướng

giả sướng cho ngưới ta …. cương

giả thương cho người ta….nhớ

để hở cho người ta….. mơ
ngây thơ cho người ta (tưởng)….. bở
làm (bộ) dở để giả….. thơ ngây
mặc kệ bây cho người ta … chết

chơi tới lết cho người ta …… khờ

hăm đổi bờ cho người ta…… bấn

đi chùa khấn cho người ta…… vương

viếng chùa Hương để mang……. cục nợ

khi thành vợ hành hạ ……. chẳng nương

ôi, thảm thương, đàn ông … thân phận

than lận đận để được lên……. ngôi

ở kỳ khôi để người ta ……chạy

bắt đầu lại …
…….. cho kẻ tìm …… hoa

Lẩn Thẩn (bút hiệu khi TT không lãng mạn )
20/06/2007

Read Full Post »