Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 15th, 2009

* Ừ thì…


 

Ừ thì…

Anh sẽ viết bài thơ

Khi đêm khó ngủ yêu thương chờ

Vần thơ sẽ lộng niềm thương nhớ

Bên khói café thoảng mộng mơ

 

Ừ thì…

Thơ chẳng phải là thơ

Gửi đại ý thơ lẫn  .. thẫn thờ

Bao nhiêu ngu dại đem vào đấy

Lúc tỉnh điên cuồng chợt viết thơ

 

Ừ thì…

Ai lại ép duyên tơ 

Chưa hết mưa ngâu đã bỏ chờ …..

 

Read Full Post »