Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 7th, 2010

Cháu tôi (2)


với thế hệ 2, khi cha mẹ còn là thế hệ 1, với truyền thống, văn hóa và nhất là trí thức (trí thức VN hay bảo thủ nhiều hơn thoáng) thì “con mình mà mình còn hay khó chịu với phoing cách của nó, huống chi con người”

 

 * Cháu tôi (2)

 

Read Full Post »