Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm, 2010

Givral C’est Fini


Read Full Post »

giấc mơ 9t …


Quantcast

//
28 May 2010
Photo: AP

9t, đã có giấc mơ, điều đó không ngạc nhiên lắm . 9 t, toi đã mơ cua la’ng gieng 7t. 9t đã dám nói với cha về giấc mơ của mình . Cái đó cũng không lạ lắm, toi dám nói tình yêu  với co^ be’ lang gieng.  Cái khác là no’i với cái gối ôm mà toi vẽ khuôn mặt co be’

13t thức hiện giấc mơ. Điều nầy không lạ lắm . 13t, Lt đã cua co^ gia’o (vì co^ là thầy, có tiền cho toi nhậu sau nay. 13t, tuổi nầy không sợ thằng tây đen nào cả, nên một số dám nói, và nhất là da’m đòi .

Khi thấy cha mẹ không cho, chỉ cần nói “con sẽ bỏ học, và đi xài ma túy . Thế là cha mẹ bấn cả lên, và cho. Vì vậy khối đứa khôn, có Ipod, Iphone, Ipad, và toi có Ibo nhi’

Nhưng nẫm nghĩ lại, nếu thằng/con nhóc  đến nói

“papa/dad/Bu/Tía/bố v.v. con có giấc mơ, con muốn đi nhà thổ, chơi 1 lần 13 cô/thằng , Ba giúp con thực hiện giác mơ ? cho tiền con ? “ ……

.

* giấc mơ 9t …

.

Read Full Post »

Botox & me


.

VK, đúng hơn là các nường vào khoảng băm trở lên, về VN, ngoài việc ăn vặt, khoe “thành công” ở nước ngoài, còn có mục đích khác nữa, quan trọng nhất, là làm sao để giử chồng/bồ hay câu bồ / đàn ông góa tại …. Mỹ

Quan trọng nhất là nâng cấp (nói theo giọng CS), hay cải tiến (theo giọng kiến trúc CS) các bộ phận không được trời sinh ưu đãi hay dòng thời gian làm rủ

Các nường về VN để bơm má, môi, lông mày, càm, ngực, mông, v.v. Tóm lại, chổ nào thấy thấp thì bơm cho cao, thấy chưa đủ quyến rũ thì bơm cho nổi, thấy đi qua đi lại mà chàng không dòm, không hay, thì bơm cho ấn tượng, v.v

Lý do chính là bơm tại Mỹ thì giá từ 500-1000$ một lần . Bơm tại VN thì rẻ như bèo, và kết quả lắm khi cũng như ….. bèo ….

* botox & me

.

Read Full Post »


Những mẹo vặt hữu ích  mà bạn nen biết.

Ants Problem : Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole.
Trị kiến:  Kiến ghét dưa leo. Bỏ võ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến.

* mẹo vặt nen biết

.

Read Full Post »


Read Full Post »


Công nghệ mua dâm phát triển đến mức này … thì hết chổ nói.

Read Full Post »

1 thoang ao dai


Read Full Post »

Older Posts »