Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 15th, 2010

Ba tôi, 3


Nhà ông Nội

Ông Nội là 1 điền chủ, không thuộc đẳng cấp giàu nhất trong huyện, nhưng cũng khá .

Những nhà khá giả và giàu, đều có đất rộng, và cất nhiều nhà, dùng cho nhiều việc và gia đình hay người giúp việc

Khu nhà ông Nội có 2 nhà ngói độ 15 x 10 m. Thời đó, có nhà ngói là thuộc vào khá giả

Nhà có nền tráng xi măng (1 dấu hiệu khá giả, vì nhà dân, thường là nền đất hay có lát gạch tàu), và các bộ phận khác như cửa, bàn ghế, tủ, v.v. đều bằng danh mộc chạm trổ công phụ.

Nhà chánh dành riêng cho việc thờ phụng và tiếp đãi

Nhà phụ dùng cho gia đình, và trên gác dùng để chứa lúa để tránh lúa hư vì lụt .  Ở Quãng Nam, mổi năm đều có lụt, tuy không lâu, nhưng khi nước lên, thì rất cao

Thêm vào 2 nhà nầy, có nhà bếp, nhà ngang dùng để ép mía làm đượng dùng trong nhà và bán cho dân chung quanh

Máy ép mía chung chung nguyên tắc như máy ép mía ngày nay

.

* Ba tôi 3

.

Read Full Post »