Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 19th, 2010


QuantcastNghĩ cho cùng, những việc sẽ viết nơi đây, không điều gì động trời hay xấu, mà là những nét khác thường tình, và một số người biết

Như vậy, có thể không cần dấu tên

Nhưng sẽ có 1 số thông tin riêng tư sẽ không viết

Cô ta tên Mai, và nhà hàng là Indochine, Trương Định

.

* tình yêu sét đánh (2)

.

Read Full Post »