Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 21st, 2010.

Chênh Vênh ra mắt trong 1 buổi chiều, tại 1 Cigar Lounge, Cepage Bar, với sự hiện diện 34 người, trong đó khoảng 4 nhạc sĩ, 6 nhà báo (bạn của bạn), vài nhà thơ và vài nhà giáo yêu thơ.

Nhờ PXN làm MC, nên buổi ra mắt sống động.

Nghệ sĩ Bích Ngọc và anh NT Lâm, mỗi người ngâm vài bài thơ

Ca sĩ Đ Tuấn hát vài bài thơ được phổ nhạc bởi HSN……..

Thi sĩ Kim Oanh rất nhiệt tình diễn tả việc yêu thơ nên hầu như yêu cả người, và

.

Read Full Post »