Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 1st, 2010

* Nha sĩ VN (4)


Quantcast

thứ 3

nha sĩ VN rất can đảm .

Thông thường, nha sĩ nước ngoài, khi chụp X-Ray, thi cả nha sĩ lẩn cô trợ lý đều ra khỏi phòng làm răng

Phòng làm răng là 1 phòng có tường với vật liệu cách ly các chất phóng xạ .

Và bệnh nhân (?) được mặc 1 áo chì để giảm ảnh hưởng phóng xạ

Tại VN,

cô trợ lý mặc 1 áo khoát có lẻ bằng chì, ôm 1 máy xách tay X-ray trước ngực .

Nha sĩ, không mặc gì khác ngoài 1 áo blouse trắng, tay cầm 1 miếng ….

.

* Nha sĩ VN (4)

.

Read Full Post »