Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 24th, 2010


làm tình trong khuôn (và nhất là) khổ trong truyền thống: TY trong hôn nhân có cái hay của nó . Trước khi bắt đầu đã biết chương trình, lộ trình, tiền trình và dĩ nhiên là cách trình bài

Dĩ nhiên là những người lười biếng, xem việc nầy như 1 bộn phận, 1 việc trả thuế, trả bài, v.v. hay người bảo thủ thì rất thích . Vì đúng theo tâm lý mà các chuyên gia gọi là tâm lý “j’y suis j’y reste” (pháp khám phá ra tâm lý nầy đầu tiên), tạm dịch là “I’m here, I’m staying here” (như Frank Mafia hát “I did it may (only) way”

Lt tưởng là việc nầy không có, chỉ là việc các sexologues bịa ra, nhưng …

.

* phong cách làm tình, 7

.

Read Full Post »