Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 18th, 2010


ket qua cua chuong trinh Bo Giao Duc

After class You'(re) inside me on Co Ngu street , Our steps slowly return

Tam dịch : Sau giơ học,  anh đưa … (của lạ) tuốt vào trong em , ngay trên đương Cổ Ngư .Chúng ta chầm chậm đưa  .. tới đưa lui …

.

 

Read Full Post »