Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 30th, 2011

Bà dâu


//

Bà dâu

Ngày xữa ngày xưa, nổi khiếp đãm lớn nhất đầu tiên của cô gái sắp lấy chồng là làm dâu.

.

* Bà dâu

.

Read Full Post »