Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 5th, 2011


Lý Bạch, như Khổng Tử, 2 người Tàu nổi tiếng thế giới là cã đời không làm việc gì cả nhưng cuộc sống rất vương giả.

Một chàng thì cả đời chuyên môn bóp óc khuyên người nên biết ơn, làm việc tốt, nhưng không viết được nửa chữ cám ơn vợ.

Một chàng thì cả đời ngao du, n gày  …..

đứng dưới nước,

.

* những cách “câu” gái hiệu quả, 3

 

.

Read Full Post »