Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 4th, 2011


Bên go’c trái, bs Phan Toàn Thắng,

Đã tồn tại trên đời được 43 năm rồi các bác ạ. Chưa làm đc gì nhiều, nhưng ít ra không đến nỗi vô dụng. Tóc trên đầu ít hơn, nhưng hi vọng mọi việc diễn ra như đang diễn ra.mới biết thì tưởng khiêm tốn, “…Đã tồn tại trên đời được 43 năm rồi các bác ạ. Chưa làm đc gì nhiều, nhưng ít ra không đến nỗi vô dụng. Tóc trên đầu ít hơn, nhưng hi vọng mọi việc diễn ra như đang diễn ra…”, nhưng, dưới lớp men khiêm tốn mỏng, là bản tính tự hào, tự kiêu cao hơn mây, rậm hơn rừng. …

.

* tế bào (n)gốc và phong cách 2 bs, 2.

.

Read Full Post »