Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 4th, 2011


thôi đi anh, anh đừng đi xa nữa

hay mang cùng em đến tận phương xa

thôi đi anh … thôi đừng đi … đâu nữa

để rượu nồng nâng cạn đuổi buồn xa

 

.

* thôi đi anh, thôi đừng đi đâu nữa

 

.

Read Full Post »


 

.

* phải chi thời gian trôi ngược nhỉ (2)

 

.

Read Full Post »