Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘tho vui’ Category

say


.

* say

 

.

 

 

Read Full Post »


ten
Lt mới nghĩ ra 1 phương pháp để khỏi kêu lộn tên
 thôi em đừng nói  ……  sập giường

 

chanh chua em nói ganh tương rộn ràng
giờ đây lỡ chuyến đò ngang
kiếp nầy không vẹn, mộng tàn, nhẩn trao
bây giờ và mãi nghìn sau
mình như chưa biết ……..                   

Read Full Post »

mong manh …


mong manh  ... magnify
.
.

mong manh tình què

.
.

tình bớt đẹp khi một người than thở
tình hết thơ khi chợt thấy, bỏ về
đường tình yêu chồng chéo lắm nhiêu khê
em thong thã anh đây còn xí quoách
nếu còn thương xin em đừng đố thách
làm tủi lòng vì vớ rách túi không
dù tân hôn nào ai dám động phòng
trong tăm tối làm sao mò răng giã

******

đời mong manh tình vội thành hoang dã
biển mông mênh sao biết bến nơi nào
nhớ người yêu nhổ sào thuở lao đao
muôn ngỡ ngàng theo nhau vùi tận đáy
thuyền đã lỡ tình què đem ra sấy
để miên man lên ngự chuổi tháng ngày
chén men buồn nâng cạn vẫy tình bay
đem quá khứ nhẹ đưa vào dĩ vãng

Lan Than
120207

Read Full Post »

ỡm ờ


  mua2

làm hoa …. …… cho người ta ….khoái

làm gái cho người ta ….. mơ
giả lơ cho người ta…. mơ’n
làm (bộ) giởn cho người ta …. vương

giả thương kích người ta …. vọc

khéo mời mọc kích người ta…..rờ

rên ưư oơ cho người ta …. sướng
giả sanh chướng cho người ta …. rên
đổi bên cho người ta ….. “phái”
lại tái cho người ta ….. ghiền
đi thiền cho người ta …. bấn

gây hấn cho người ta ….. thôi
kỳ khôi để cho thấy…. lạ

cạ cạ …… cho người ta….. thèm

mềm quá lâu vội kêu….“em đợi”

vừa tới thì bảo hết muốn …. thương

cô nường đâm sinh ra….chướng

giả sướng cho ngưới ta …. cương

giả thương cho người ta….nhớ

để hở cho người ta….. mơ
ngây thơ cho người ta (tưởng)….. bở
làm (bộ) dở để giả….. thơ ngây
mặc kệ bây cho người ta … chết

chơi tới lết cho người ta …… khờ

hăm đổi bờ cho người ta…… bấn

đi chùa khấn cho người ta…… vương

viếng chùa Hương để mang……. cục nợ

khi thành vợ hành hạ ……. chẳng nương

ôi, thảm thương, đàn ông … thân phận

than lận đận để được lên……. ngôi

ở kỳ khôi để người ta ……chạy

bắt đầu lại …
…….. cho kẻ tìm …… hoa

Lẩn Thẩn (bút hiệu khi TT không lãng mạn )
20/06/2007

Read Full Post »

chiến trường xuân


.

 
9

.
.
chiến trường xuân

.
.

đêm xuân bổng hứng …. xáp lá cà
dưới trăng thong thả địch …. dàn ra
hai đồi thung lũng mờ mờ ảo
khe suối giữa rừng …. chốt … quân ta

đúng ngọ sẵn sàng …. quân tiến ra
địch trong nháy mắt … kẹp quân ta
giao tranh la hét tìm đường …. tiến
lội suối băng rừng địch kêu …. ca

tiến lùi … pháo bắn khi ….hết đạn
kiệt sức, chiến trường …. quá dã man
cầm quân khổ tướng tìm đường …. tháo
thử sức đầu xuân thắng vẫn …. than

Lt, 20207

Read Full Post »

Tong tan cong


Tong tan cong
Tong tan cong magnify

.

.

Tổng tấn công
.

.

nửa đêm địch hở ta nhào ra
súng nạp đạn vào …. tháo giáp ra
đặc công len nhẹ qua …… rừng rú
hai lính nhiệt tình … giúp quân ta

địch vội phản công ….. xáp lá cà
đánh trên kích đưới, gỡ không … ra
một bên la hét, bên ….. lao sức
phải thắng cho rôì ….. dù kêu ca

hai quân bỏ thủ cùng…….. giao chiến
mưa gió tơi bơì mới ……… thu quân
bên ta hổn hển lau……… ngòi súng
bên địch mơ màng ……. dọn chiến … khu

hai bên giao hữu thân nhu’ thuở
đợi đến lúc nào địch …. hở ra

Lan Than

30/3/2005

Read Full Post »