Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

xe’m mất tiền


.

* xe’m mất tiền

 

 

.

 

 

 

Read Full Post »

thi lái xe (3)


.

* thi lái xe (3)

 

.

 

Read Full Post »


.

* Kim cương 6000 cara cua VK

 

.

Read Full Post »

Mường Ao Tá


.

* Mường Ao Tá

 

.

Read Full Post »


.

* tật nhưng không nguyền

.

Read Full Post »


.

* khi chính phủ tận tình “phục vụ”, 5

 

.

Read Full Post »


.

* Khi chính phủ tận tình phục vụ, 4

 

.

Read Full Post »


.

* khi chính phủ muốn tận tình phục vụ, 3

 

.

Read Full Post »


.

* khi chính phủ muốn tận tình phục vụ, 2

.

Read Full Post »


.

* khi chính phủ muốn tận tình phục vụ

.

Read Full Post »

tình phai


.le duoi mi

* tình phai

 

.

Read Full Post »


.

* nhân dịp 8/3, tìm người iu

 

.

Read Full Post »


.

* cafe uống tại VN

.

Read Full Post »


.

* ngày 8 tháng 3

 

.

Read Full Post »


Nguyễn Xuân Phúc, phó TT, cho rằng, về việc góp ý kiến cho dự thảo Hiến pháp “… Không để lợi dụng việc góp ý làm sai lệch quan điểm đường lối của Đảng ”

Hoan hô phó TT. Tui hoàn toàn đồng ý.

Bởi vì PTT đề nghị y chang như tui, khi tui nói dzzzzới người iu

“em có quyền góp ý kiến về việc hạnh phúc của chúng ta, về cách anh đối xữ dzzzzới em, nhưng em chỉ cho ý kiến theo quan điểm và đường lối của anh”

Thế mà người iu của tui, tất cả người iu, cãi nhau dzzzzzzới tui. “Chúng” ngưới iu nói là tui chỉ muốn chúng người iu góp ý một chiều. Và một chiều là độc tài, độc đoán, không dân chủ.

Phó TT koi chúng người iu tui có được quyền làm như dzzzzậy không ?

Tui phửa lòm sô ?

Read Full Post »


.

* 7 chiêu đánh gục VK

 

.

Read Full Post »


.

* thi lái xe (2)

 

.

Read Full Post »


.

* thi lái xe máy (1)

 

.

Read Full Post »


.

SAM_1244 (640x480)

* một thoáng Tiramitsu

 

.

Read Full Post »


.

SAM_1229 (640x480)

* đường 5 quan

.

 

Read Full Post »

Older Posts »