Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Ba tôi’


.

* Ba tôi (4)

.

Read Full Post »

Ba tôi, 3


Nhà ông Nội

Ông Nội là 1 điền chủ, không thuộc đẳng cấp giàu nhất trong huyện, nhưng cũng khá .

Những nhà khá giả và giàu, đều có đất rộng, và cất nhiều nhà, dùng cho nhiều việc và gia đình hay người giúp việc

Khu nhà ông Nội có 2 nhà ngói độ 15 x 10 m. Thời đó, có nhà ngói là thuộc vào khá giả

Nhà có nền tráng xi măng (1 dấu hiệu khá giả, vì nhà dân, thường là nền đất hay có lát gạch tàu), và các bộ phận khác như cửa, bàn ghế, tủ, v.v. đều bằng danh mộc chạm trổ công phụ.

Nhà chánh dành riêng cho việc thờ phụng và tiếp đãi

Nhà phụ dùng cho gia đình, và trên gác dùng để chứa lúa để tránh lúa hư vì lụt .  Ở Quãng Nam, mổi năm đều có lụt, tuy không lâu, nhưng khi nước lên, thì rất cao

Thêm vào 2 nhà nầy, có nhà bếp, nhà ngang dùng để ép mía làm đượng dùng trong nhà và bán cho dân chung quanh

Máy ép mía chung chung nguyên tắc như máy ép mía ngày nay

.

* Ba tôi 3

.

Read Full Post »

Ba tôi 2


Bà nội tôi mất sớm, lúc Ba tôi còn nhỏ, khi chỉ có 5 tuổi. Thời đó, 1925, Bà nội tôi đã sinh ra 10 người con

Tang lể Bà Nội được tổ chức theo nghi lể thời đó: quan tài được chở trên 1 giàn. Trên giàn có “nhà mát” chạm trổ, sơn son thiếp vàng, theo “thẩm mỹ bấy giờ . Có độ 20 người khiêng, gọi là ông công. Và 1 người chỉ huy, điều khiển các ông công .

Trên giàn, có để 1 tô nước ….

.

* Ba tôi 2

.

Read Full Post »

Ba tôi


như bao nhiêu đàn ông thuở đó, Ba tôi chỉ biết bổn phận người chồng là tạo ra mái nhà cho gia đình, kiếm tiền chợ. 

Bổn phận làm cha ?

thời đó chuyên gia về xã hội học, về tâm lý, về hướng dẫn giáo dục, v.v. chưa xuất hiện để quấy rối an nhàn hay bình thản của đàn ông, và tạo dịp cho phụ nữ trút cho đàn ông nhiều mặc cảm, như bây giờ.

thời đó, rất giản di.Thế giới chỉ có 2 phần, theo Khổng Tử, trong và ngoài nhà : phụ nữ lo việc trong nhà và các ông chồng lo những việc ngoài nhà

* Ba tôi 

 

 

Read Full Post »