Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘banana’

Cháu tôi (3)


.

cha mẹ nó mừng và lo

lo vì thấy nó vẫn nhong nhong, chỉ quan tâm đến thể thao, bạn trai, làm việc tự nguyện …

và không thấy 1 bóng hồng vãng lai ….

nó thích đi cayak.

tai Montreal, mỗi hè có đua thuyền rồng, do cộng đồng Tàu tổ chức và tài trợ cho các tổ chức, như hội phụ nữ bị ung thư vú .

và cháu tôi tham dự vào festival nầy

và gặp 1 cô VN như vay, cha mẹ nó chỉ dám mơ mà không dám nói

Read Full Post »