Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘bs Trong’


Trong 1 buổi họp, vài bác sĩ to nhỏ việc bác sĩ Trọng, trưởng ban tổ chức bệnh viện Chợ Rẩy thích văn hóa phong bì  ….

.

* văn hóa phong bì Chợ Rẫy có/không?

 

.

Read Full Post »