Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘chơi vơi….’

chơi vơi


chơi vơi

buồn rơi giọt nhỏ
lòng khơi lạnh
kỷ niệm khuấy hồn
dậy thoáng ngây
ai đi để lại
ngàn ngang ngửa
giờ những chiều buồn
ấp vai ai

hạ chưa khoát áo
màu xa vợi
hồn đã ngỡ ngàng
vấn vướng lai
heo mây chao nhẹ
mùi hương cũ
giao động ân tình
lắng chưa phai

đâu đây tìm tiếng
xưa vang lại
một vạt bóng mờ
vẫn chưa phai

TT
270807

Read Full Post »