Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘chieu mo’

chiều thu


thu đã đến, đông không xa, vài mơ mộng trở về khuấy man mác bâng quơ nhè nhẹ khi nghe lại sáng tác năm xưa

Read Full Post »