Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘*con sâu và phóng xạ’


mấy ngày nay báo VN đăng trên trang 1 về việc nước biển có phóng xạ tư Nhật đến hay không? va2 thi nhau đăng kết quả phân tích rồi đi đến kết luận là chưa đáng sợ.

Nhưng khi đọc bài báo, ai cũng có cảm giác là phóng xạ nhật thật là đáng sợ, như là phóng xạ có thể giết người thầm lặng nay mai…

Ai cũng lo. Một anh phục vụ khách sạn hỏi nhỏ tôi có biết gì về tin phóng xạ Nhật đã đến VN ?

Cô bạn đang ăn nhà hàng Đin Ký cũng nói về phóng xạ Nhật, và e rằng có thể nguy hiểm cho sức khỏe hơn không khí tại Sgn.

Đang ăn, cô ta thản nhiên lấy đủa, vạch vạch, kéo kéo cái gì đó trong dĩa hảii sản xào brocoli.

– Con sâu đây nè ….

.

* con sâu và phóng xạ

.

Read Full Post »