Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Cù Huy Hà Vũ’


.

* khi nhà báo thích làm Câu Tiển

.

Read Full Post »


thông tin do Công An đưa ra đầu tiên để biện minh vụ bắt Cù Huy Hà Vũ :

2 bao cao su đã xữ dụng 

Mại dâm là tội thứ 2 (CHHV ở trong phòng với 1 cô gái không là vợ, cô ta là luật sư, 30t, chưa chồng)

Trong tư thế riêng tư là tội thứ 3

quan hệ bất chính (không với vợ,

.

* 2 bao cao su đã xữ dụng rồi

.

 

 

Read Full Post »