Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Đại Biểu quốc hội’


Hồng Ánh vừa được UB MTTQ Tp Sài Gòn chấp thuận vào danh sách ứng cử viên Đại Biểu quốc hội.

Việc HA được đề nghị ra ứng cử DNQH làm xôn xao làng báo, vì 1 bài của Lương Hoàng Anh chỉ trích cuộc sống không đạo đức, dĩ nhiên theo quan điểm HA, của Hồng Ánh về việc cô ta chung sống với 1 người đàn ông đã có gia đình.

Việc 1 người có cuộc sống “bên lề quan niệm đạo đức” chung chung của xã hội và là dân biểu hay ứng cử chức vụ chính trị thì, trên thế giới, đã có vài nhân vật đã đi tiên phong: Cicioline, hành nghề diễn viên XXX đã từng là nghị sĩ quốc hội Ý cách đây khoảng 20 năm, và gần đây, 1 cô diễn viên phim XXX đã từng là ứng cử viên của Cali trong thời Governator,…

Có 1 số ĐB quốc hôi, bộ trưởng hay thị trưởng của nhiều nước la gay hay les

Thế giới không náo động, ngoài những người bảo thủ.

Và quốc hội hay các cơ quan chính quyền Mỹ hay Ý không mất uy tín vì việc nầy

Chính quyền Ý mất uy tín vì Berlusconi nhiều hơn là quốc hội Ý về việc ĐB là gái XXX.

Và phần lớn cac scandal xảy ra là do Bộ trưởng hay chính trị gia có bồ là gái mại dâm trong lúc có và dấu vợ

Việc Hồng Ánh sống chung với người vẫn hay đã có vợ là 1 việc có thể không đạo đức, với 1 số quan điểm nào đó. Nhưng nếu vậy, tại sao không vạch ra đời tư tất cả các Đại Biểu QH để xem họ có đạo đức hay không? Hay xem ý kiế/quyết định họ trên các vấn đề xã hội (như luật đền bù đất đai, giải tỏa, v.v.)có đạo đức hay không?

Nếu 1 chính trị gia, huyện xã hay cấp bậc nào đó quan hệ với học sinh, gái vị thành niên, mại dâm v.v. mà không bị truy tố hay mất chức, thì tại sao Hồng Ánh không được là Đại Biểu?

Nếu 1 số quan chức chụp hình chung, có mối quan hệ mật thiết, bạn thân v.v. với nhân vật nổi tiếng thích chân dài không có gì ái náy, thì tại sao Hồng Ánh không được là Đại Biểu?

Nếu 1 số nhân vật chính trị ngày xưa và ngày nay nổi tiếng có bà cả, bà hai, và các bà khác… thì tại sao Hồng Ánh không được là Đại Biểu?

Và nếu quan niệm đời công là đời công, và đời tư là đời tư càng ngày càng phổ biến thì tại sao tại sao Hồng Ánh không được là Đại Biểu?

Việc nên đặt ra là câu hỏi ” Hồng Ánh có khả năng chính trị hay chỉ là nghị gật? có chương trình cụ thể bảo vệ quyền lợi dân trước tiên? v.v.

Những câu hỏi về đời công nên đặt ra trước đời tư

Read Full Post »