Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘dam tang’

Ba tôi 2


Bà nội tôi mất sớm, lúc Ba tôi còn nhỏ, khi chỉ có 5 tuổi. Thời đó, 1925, Bà nội tôi đã sinh ra 10 người con

Tang lể Bà Nội được tổ chức theo nghi lể thời đó: quan tài được chở trên 1 giàn. Trên giàn có “nhà mát” chạm trổ, sơn son thiếp vàng, theo “thẩm mỹ bấy giờ . Có độ 20 người khiêng, gọi là ông công. Và 1 người chỉ huy, điều khiển các ông công .

Trên giàn, có để 1 tô nước ….

.

* Ba tôi 2

.

Read Full Post »