Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘đàn bà (Mai Phuong Thuy) to ….’


 

 

mấy hôm nay gay cấn và căng thẳng với tranh cải về TCS, hôm nay, lể Pâques, thư  và nhất là giãn 1 tí

đàn ông hay to “đầu” khi thấy hay tưởng (rất nhiều)  họ thành danh

đàn bà hay  to  …

 

 

Mai P Thúy  trước khi  “thành danh ”

sau khi nghi la “thành danh ”

 

 

 

 

 

Read Full Post »