Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘* đàn bà và càfê khác nhau không ? (2)’


Nếu mỗi ly càfê mang lại hương vị một dòng đời trong quá khứ thì mỗi người con gái để lại hương vị một tình cảm…..

.

* đàn bà và càfê khác nhau không ? (2)

.

Read Full Post »