Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘dan ong nhat’


ahhhh, các cô nhật, như mọi cô gái các nước khác, không chỉ có một khuôn.

Phong cách thành thị khác quê, phóng khoáng khác “nề nếp”, hướng ngoại khác truyền thống, và cái nhìn cua TG lúc tỉnh khác lúc xỉn

thôi thì, nghĩ đến đâu, viết đó.  Có trật, thì đổ lổi là QB duyệt và bỏ các ý chính và đúng của Lt

Cô gái nhật, bây giờ, theo Long, Kumi, Eri và một người tình khác, Kiko Kawashima, người tình muôn thuở, có 3 tiêu chuẩn để chọn người tình, hay chồng:

1- tiền

Read Full Post »