Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Diem Xua’


Những nàng thơ trong cuộc đời TCS

 Tại sao những nàng thơ mà không là những cuộc tình  ?

  Vì 1 điểm dể hiểu: dể viết về những nàng thơ hơn viết về những cuộc tình, vì sự kín đáo của đương sự, trước hết chính TCS, và hầu hết, những nàng thơ đó

 Tại sao là những nàng thơ  ?  Vì đặc tính TCS là khi yêu, sớm hay muộn, người TCS giao cả tâm hồn đều phản phất qua các bài thơ của TCS. Đôi khi mang tên đối tượng, đối khi ẩn dưới nhiều kỷ niệm chung, đôi khi mang cả nỗi niềm TCS…

Read Full Post »