Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘DRS hợp với cao niên và dị ứng thuốc giãn đồng tử (12)’


Trong lúc chụp võng mạc tại bệnh viện An Sinh, một bà lão do bác sĩ nhãn khoa đem đến để chụp võng mạc với DRS.

“các camera khác không chụp được võng mạc của bác nầy, vì bác dị ứng với thuốc giãn đồng tử 1 lần. Chúng tôi không dám dùng thuốc giãn đồng tử nữa vì huyết áp bác cao.  Thêm nữa, thời gian chụp với các camera khác rất lâu, nên chúng tôi mang đến đây để xem DRS có chụp được không…” …

.

* DRS hợp với cao niên và dị ứng thuốc giãn đồng tử (12)

.

Read Full Post »