Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘giờ’


Hôm nay không trăng trên đường
mình tôi bên hè phố vắng
không ai để hẹn đưa về
dù đường lộng gió hay mưa …..

.

* giờ đây chỉ còn hương thoảng

.

Read Full Post »