Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘hạnh phúc’


Tu’ mấy năm nay, nhiều blogs, nhiều cảm nghĩ, nhiều… được phơi trên forum, net, báo,… để biện minh về việc lấy chồng “Tây” của đương sự, và, nhân tiện, đã kích theo kiểu quơ đũa “đàn ông VN thế nầy, thế nọ … “

Đàn ông VN bị trách nhiều nhất là thái độ gia trưởng. Vâng, thái độ gia trưởng thì đàn ông VN có, có từ thời xa xưa, thời Khổng Từ dạy, mà không hiếm các bà mẹ hiện nay tuy trẻ, khoảng 30-40t, vẫ còn dạy dổ con theo cách đó. Trách đàn ông sao không thay đổi khi rời váy mẹ thì chưa tự nhìn để thấy thoát ly 1 cách giáo dục, thói quen gia đình không phải là dể…

.

* lấy chồng tây hạnh phúc hơn vì đàn ông VN … !!!

.

Read Full Post »