Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Jazz’


 

 

 

TT Jazz yeu NMC

 

 

 nhạc Nguyễn Minh Châu 

thơ & thực hiện thăng trầm

 

 

Read Full Post »

TCS & Tèo


Curtis thường hay hát tác phẩm TCS, và hát tiếng việt.

Theo Curtis, tác phẩm VN với lời việt chỉ phổ biến trong các cộng đồng người Việt trên thế giới. Dù tác phẩm TCS được phổ biến tại vài nước, có khán giả ái mộ, nhưng phần lớn, là lời bằng tiếng bản xứ .

Dân Mỹ, theo Curtis, chỉ thích nghe các tác phẩm với tiếng anh. Nên thị trường cho tác phẩm với tiếng VN tại Mỹ, hầu như không có, ngoài cộng đồng VN

Curtis ái mộ nhạc TCS, và cũng xúc động trước những cảnh đau lòng kết quả của cuộc chiến

Ngoài tài xữ dụng các nhạc cụ bình thường, Curtis còn biết xữ dụng 1 số nhạc cụ cổ điển VN, trong đó có đàn môi và Tèo, như bao chàng trai ngoại quốc, đến VN mà không thể ra đi, sẽ làm đám cưới với cô Thúy, tại Đà Lạt ngày 14/3 tới

wedckthuyenginecmp

Read Full Post »