Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘lam dau’


.

.

 

.

* MH, hai dòng chênh vênh, 4

.

Read Full Post »


.

* J, hai dòng chênh vênh, 3

.

Read Full Post »

Bà dâu


//

Bà dâu

Ngày xữa ngày xưa, nổi khiếp đãm lớn nhất đầu tiên của cô gái sắp lấy chồng là làm dâu.

.

* Bà dâu

.

Read Full Post »