Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Mẹ tôi’

Mẹ tôi


Quantcast

Mẹ tôi mất tròn 2 năm, ngày xã tang hôm nay làm lòng tôi bôì hôì quay về thuở xưa …

có những quãng thời gian mà luyến tiếc day dứt không rơi
có những quãng thơì gian thoáng qua như nháy mắt

Mẹ tôi hâù như không bao giờ sống cho mẹ cả. Từ nhỏ rất nghe lơì ông bà ngọai, khi lấy chồng thì sô’ng theo chồng, khi có con thì vì con, và cuối cuộc đơì lo cho hạnh phúc con, tương lai cháu.

quên mình, như các phụ nữ cùng thời

Mẹ vân lơì ông bà Ngọai nên là con gái cưng trong nhà, tuy là có 2 dì nữa. Có lẽ 1 phần cũng vì là con gái út

Ông bà ngọai có ruộng đất nhiêù, và khi mẹ biết tính toán, ông Ngọai giao cho mẹ lo việc sổ sách về việc mua bán lúa và lương cho công nhân. Mặc dù có nhiêù on trai trong nhà.
Nhưng các cậu anh của Mẹ ỷ là con nhà khá giã , lo chơi nhiêù hơn (chỉ có 3 ngươì cậu sau Mẹ là học đến đại học), nên không được ông Ngọai trao phó công việc sổ sách

Các cậu không hài lòng, nhưng không ghét Mẹ, và Mẹ cũng khéo xử sự nên muốn ghét cũng không dể có cớ ….

.

* Mẹ tôi

.


Read Full Post »