Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘một thoáng tâm tình’


 

Em gữi hồ sơ cả mấy tuần mà không nhận được tin báo. Thế là em đt. Cô trách nhiệm tuyển nhân sự là ngưòi Mỹ, gốc Đại Hàn. Sau nầy em biết là cô ta rất giỏi, em học từ cô ta rất nhiều. Như 1 lần, cô ta nói em “mimosa, muốn quản lý nhân viên, thì không nên cười cợt và chia sẽ tình cảm cá nhân với nhân viên…”. Em nói là em đã gữi hồ sơ 2 tuần rồi mà không nhận được tin. Cô ta hỏi tên em ….

.

* mimosa, 3, một thoáng tâm tình

 

.

Read Full Post »


Em xuất thân từ gia đình nghèo, không có điều kiện đi học, vì phải mãi lo cho có gì để ăn trong ngày. Bố em như những đàn ông khác, không màn gì đến con, nhất là con gái. 2 đứa con gái. Như những đàn ông khác, bố em hay đánh vợ, hằn học hay lổ mãng với vợ. Mỗi lần nghe tiếng xe bố đến nhà, là em rất sợ hãi, mỗi lần bố đi, là em mừng, ôm lấy mẹ…..

.

* mimosa, 2, một thoáng tâm tình

 

.

Read Full Post »