Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘* Một thoáng tiệc cưới Hà Nội’


– khỏe không H? giờ thấm mệt chưa? xin lổi đến trể nhé. Kệt xe, công việc, nghĩ thế nào cũng bắt đầu trể, và đang tìm cớ khác chưa ra…

– giờ nầy anh mới đến

– tiệc bắt đầu chưa?

– người ta ăn gần xong. Anh vào đi, bên nhà gái

Thế là vào phòng đại hội, biến thành phòng ăn, hằng trăn người ăn, và dzzzzzzôôôôô

Tần ngần vì thấy trên ghế nào cũng có người ngồi, tần ngần vì những người ngồi không thấy ai quen, tần ngần vì mỗi một ngừơi quen lại là cô dâu, thì chả nhẽ đứng mãi với cô dâu..

– anh theo em….

* Một thoáng tiệc cưới Hà Nội, 2

.

Read Full Post »