Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘mong manh tình què …’

mong manh …


mong manh  ... magnify
.
.

mong manh tình què

.
.

tình bớt đẹp khi một người than thở
tình hết thơ khi chợt thấy, bỏ về
đường tình yêu chồng chéo lắm nhiêu khê
em thong thã anh đây còn xí quoách
nếu còn thương xin em đừng đố thách
làm tủi lòng vì vớ rách túi không
dù tân hôn nào ai dám động phòng
trong tăm tối làm sao mò răng giã

******

đời mong manh tình vội thành hoang dã
biển mông mênh sao biết bến nơi nào
nhớ người yêu nhổ sào thuở lao đao
muôn ngỡ ngàng theo nhau vùi tận đáy
thuyền đã lỡ tình què đem ra sấy
để miên man lên ngự chuổi tháng ngày
chén men buồn nâng cạn vẫy tình bay
đem quá khứ nhẹ đưa vào dĩ vãng

Lan Than
120207

Read Full Post »