Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘nghệ thuật nấu’


Quantcast

 

Trước nhất

Cách choịn xương hầm: Vì xương hầm sẽ làm nước dùng ngọt và thanh, như bộ xương người yêu làm dánh người yêu thanh và không cục mịch.

Nước dùng là linh hồn của BBH, như dáng, chứ không phải mắt (quan điểm nầy xưa rồi) người yêu là linh hồn của người yêu. Bởi vậy, có nhiều dáng làm đối tượng sửng và muốn sờ

Như đã viết, người Huế hay nói cái vậy, nhưng không phải vậy (như Hồ Hề, gốc Nghệ, không xa mấy Huế, nói về thiên đường CS), nên trong BBH không chỉ có thịt và xương bò. Trong BBH, nhất là trong nước dùng của BBH có xương heo & gà nữa

Nấu BBH làm người yêu phục sát đất là làm sao nước cho trong …

.

.

Read Full Post »


đọc đến đây, nếu các bạn nóng lòng cưa người yêu, và người yêu đang có nhiều người cưa, và những người nầy đang đem xe mẹc ra chùi, hột xoàn ra lau, túi Gucci ra phủi bụi, thì trong thời đại romantic nầy, nếu người yêu các bạn là loại thực tế, chỉ tin vào căn hộ cao cấp và 2 quả silicone, thì khuyên các bạn

hoặc

– quăng trái bột đi, và tìm cách khác cưa người yêu, – hoặc

– tìm người yêu khác để cưa, rồi tiếp tục làm trái bột thành bún

Bời vì đường còn dài (để thử kiên nhẩn người yêu của bạn, một việc rất quan trọng để xem người yêu xem mục đích quan trọng hơn cách đến đích, hay nói cách khác yêu quan trọng hơn cách yêu, hay nói 1 cách thô lổ …

.

* nghệ thuật nấu bún Bò Huế để cưa người mình yêu, 2

.

Read Full Post »