Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nhat’


.

* tiếng dương cầm trong đêm và hồn ma cô gái nhật

Chuyện khó tin, nhưng thật

.

Read Full Post »


.

* mốt mới con gái Nhật

 

.

Read Full Post »

lo`ng Me.


nhận được bài nầy từ mail của cô bạn tại Paris. Thật cảnm động

.

* lo`ng Me.

.

Read Full Post »


Công nghệ mua dâm phát triển đến mức này … thì hết chổ nói.

Read Full Post »

Tokyo, mon amour (3)


 co be di den tho 1 shogon

xem tiep hinh tai day

    * Tokyo, mon amour

Read Full Post »