Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘phác họa’


Trẻ, gần 40, thành công trong lãnh vực vi tính, và dịch vụ vi tính. Nhiều nghịch lý trong tánh tình: relax khi du lịch hay gap bạn bè, nhưng làm việc thì ăn mặc như những chuyên gia tài chính, ngay cả nhân viên cũng phải vậy; thích du lịch, ăn mặc bụi đời nhưng ở ks không bụi đời chút nào …

.

* Orrin Klopper, phác họa

 

.

Read Full Post »