Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘từ Ngô Bảo Châu đến Hoa Hậu Diễm Hương’


Tại VN,

cái não không bằng cái ngực

hay nói như hai lúa

“cái đầu không bẳng cặp vú “

Sáng nay, tin viết về NBC lắng xuống, tìm mãi không thấy ai nói về NBC, trừ mấy tiến sĩ

buồn tình, vào google để hiểu tại sao

đánh tên Ngo Bao Chau, thì có khoảng

“Khoảng 453.000 kết …………

.

* Ngô Bảo Châu & Hoa Hậu Diễm Hương

.

Read Full Post »