Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘thực lòng’


Trước khi về VN trong công việc, tại ngoại quốc, tôi tự nhủ là mình có nhà (house), nhưng chẳng bao có quê (home).

Khi về VN, một thời gian, nhận thấy rõ là dân VN, thực lòng, thật sự không xem người việt sống tại ngoại quốc là người VN, và trong luật, thông tư, nghị định, chính quyền VN không xem dân có gốc VN là người việt . Khi về VN thì nhiều người gốc VN mới thấy là tại VN, họ chẳng có quê (home) và cũng chẳng có nhà (house). Dĩ nhiên tôi không đề cập đến vấn đề nhà chui.

Dưới đây là tâm tình của 1 người chênh vênh

.

* tâm tình của người chênh vênh

.

Read Full Post »