Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘thì chưa chắc đã đen’


Chỉ nói nhạc TCS là nhạc phản chiến hay, tệ hơn nữa, TCS thiên cộng, mà chỉ đem vài tác phẩm có thể hiểu theo nhiều ý hay nghĩa tùy cách nhìn và quá khứ người đọc, thì chỉ là suy. Dù có nghe và thấy TCS lên đài phát thanh hát “NVTL” thì cũng là SUY. 

 SUY y như  CSVN cũng suy khi cấm 2 năm bài hát của TCS. Tác phẩm  “Nhớ mùa thu Hà Nội “. Chỉ vì câu

 Từng con đường nhỏ sẽ trả lời cho ta … đi giữa mùa Thu Hà Nội để nhớ một người và nhớ mọi Người …”

 Tại sao CSVN lại bực mình và nghĩ TCS chống  ?   Chỉ vì chữ “mủa Thu”.  Vì mùa Thu là “cách mạng”, theo quan niệm CSVN. Và ai nói đến mùa Thu là nói về cách mạng, Giản dị như vậy.   Khôi hài như vậy

 

 

Read Full Post »