Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘thoi cuoc’


tcs1

TCS,  ngoài giọng huế, tất cả con người TCS mang phong cách Huế. Và thể hiện nhiều nhất là từ TCS hay dùng “thôi kệ” và sự kín đáo

 TCS chỉ trả lời “thôi kệ” khi ai đó nói TCS về 1 người, có thể là bạn hay người ác cảm, đã có lời xấu về TCS. Chỉ có 1 lần là TCS giận, và giận 1 người bạn trở mặt sau lưng  nên, từ đó, từ chối các buổi gặp mặt khi biết có sự hiện của đương sự . Hoặc, tình cờ nếu đương sự có mặt, thì dững dưng, coi như đương sự không có đó……

 

bấm vào “Page,  TCS” bên cạnh để xem       =====>>

Read Full Post »