Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘tieng Anh cua VN’


ket qua cua chuong trinh Bo Giao Duc

After class You'(re) inside me on Co Ngu street , Our steps slowly return

Tam dịch : Sau giơ học,  anh đưa … (của lạ) tuốt vào trong em , ngay trên đương Cổ Ngư .Chúng ta chầm chậm đưa  .. tới đưa lui …

.

 

Read Full Post »