Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘tôi nào phài là thi sĩ’tặng các bạn gọi tôi từ khi Chênh vênh ra mắt

tôi nào phài là thi sĩ
cũng chẳng mang nghiệp dĩ nghìn yêu
chẳng mang mơ dệt mộng mỗi cuối chiều
trong đêm vắng vội kết sầu trên chiếc gối

tôi nào phài là thi sĩ  …

.

Read Full Post »