Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘vK’


tối nay, trong villa Phú Mỹ Hưng, quanh bàn có

– 1 cựu chủ nhiệm báo và vợ
– 1 chủ quỷ đầu tư Mỹ và vợ
– 1 TDG tập đoàn cafe lớn tại VN
– 1 nhà giáo NDUT

* chuyện tầm phào

.

Read Full Post »


.

* việt kiều Đức và Kiều

.

Read Full Post »