Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘xin đừng dừng lại nơi đây’


hôm nay em mơ phương nào
trời xanh hay trời giông bão
hoa đua nhau khoe muôn màu
hay cành trụi lá tàn thu

hôm nay em mơ phương nào
đường xa hay đường nghẽn lối
sao lung linh …

* xin đừng dừng lại nơi đây


Read Full Post »