Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Y khoa Hoa Hau’


Một thoáng Tây Đô: nhà dòng

– alo, hôm nay em không trực nè.
– H. đi ăn với anh ? ở Tib
– có phải tiệm ở 2 bà Trưng ?
– H biết tiệm đó ?
– em chưa ăn, nhưng nghe nói là ngon
– tiệm mang tên cháu TCS, của gia đình TCS

Đúng giờ, đt reo

– anh đến chưa
– đang đói bụng trong nhà hàng đây

Dáng mảnh khảnh, lêu nghêu như cây trúc miếu (từ do bên nhà nội chê con gái sao mà cao “dữ” vậy) bước vào ngưỡng của vừa mở bởi 1 cô gái đứng chờ khách, tiến thẳng đến bàn, nhỏen miệng cười:

– anh đến lâu chưa?
– mới thôi

Không chỉ có chiều cao hơn 1,72m, H đã là hoa hậu trường ĐH Y Cần Thơ, HH Tây Đô và sau đó là HH ĐBSCL….

.

* một thoáng..Tây Đô, nhà dòng

.

Read Full Post »